tel. 516 348 436
tel. 534 784 784
adres / mapa dojazdu

ZASIEDZENIE A MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW / ZASIEDZENIE A ROZWÓD

Czy własność rzeczy nabytej przez zasiedzenie stanowi majątek wspólny małżonków czy też majątek osobisty każdego z małżonków ?


Odpowiedź na powyższe pytnie nie jest prosta. Wszystko zależy do tego, kiedy nastąpiło ukończenie biegu terminu zasiedzenia. Jeżeli w ciągu biegu terminu zasiedzenia małżeństwo ustało, np. na skutek rozwodu, to od tej chwili zasiedzenie biegnie nadal, lecz nie na zasadzie wspólności ustawowej, a na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych (co do zasady po połowie). Natomiast, jeżeli bieg terminu zasiedzenia ukończył się w czasie trwania wspólności ustawowej, nabyta przez zasiedzenie rzecz wchodzi w skład majątku dorobkowego małżonków. Nie ma znaczenia, który ze współmałżonków nabył samoistne posiadanie zasiedzianej rzeczy.
Zdarza się, że w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej jeden z małżonków nabywa własność nieruchomosci przez zasiedzenie do majątku osobistego. W związku z tym powstaje dylemat, czy drugi małżonek może podnosić w sprawie o podział majątku wspólnego argumenty zmierzające do wykazania, iż zasiedziana nieruchomość powinnna być składnikiem majątku dorobkowego. Wszystko zależy od tego, czy współmałżonek był uczestnikiem postępowania w sprawie o zasiedzenie. Należy przyjąć, iż sąd orzekający w sprawie o podział majątku dorobkowego jest związany postanowieniem sądu stwierdzającym nabycie własności nieruchomości na rzecz tylko jednego małżonka (do majątku osobistego), jeżeli drugi małżonek był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie zasiedzenia.  

Opracowanie: Kancelaria Prawa Rodzinnego Paweł Stolarek adwokat, Radom 2013

keyword: Rozwód, Podział majątku, Prawo rodzinne, Zasiedzenie


02-07-2016 21:19:52 Grzegorz 
Od 1993 roku obowiązywała rodzielniość majątkowa. Rozwód nastapił w styczniu 2003 roku. Małżonka porzuciła wspollne gospodarstwo rolne w marcu 2001 roku i od tego czasu w jakikolwiek sposób nie interesuje się nim. Ja natomiast zamieszkuję na gospodarstwie w sposób nieprzerwany do dziś. Pytanie: czy mam mozliwość przenieść jej część ułamkową na siebie przez zasiedzenie? Czy oba okresy się sumują dla samoistnego posiadania?
 
adwokat Radom podział majątku kancelaria adwokaci Radom

Kancelaria Prawa Rodzinnego

O NAS | PORADY ON-LINE | FAQ | CENNIK | FILIE | KONTAKT
Copyright 2018 Paweł Stolarek
Kancelaria Prawa Rodzinnegow Google+