tel. 516 348 436
tel. 534 784 784
adres / mapa dojazdu

ALIMENTY NA MATKĘ DZIECKA BEZ ŚLUBU 
Alimenty na czas ciąży - na matkę dziecka nieślubnego / pozamałżeńskiego


Alimenty na matkę dziecka pozamałżeńskiego są jak najbardziej możliwe, jednaże mają one inny charakter i zakres niż alimenty na matkę - małżonkę. Ojciec dziecka nie będący mężem matki jest zobowiązany do przyczyniania się w rozmiarze odpowiedającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczgólne straty mająkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce nawet w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. 
 

Termin na dochodzenie alimetnów na czas ciąży


Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego o przyczynianie się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu  (a z ważnych powodów za okres dłuższy niż trzy miesiące) przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu. Zatem z omawianymi żądaniami matka może wystąpić przed upływem trzech lat, licząc od dnia porodu dziecka pozamałżeńśkiego; nie musi ze wskazanym żądaniem występować, jak się niekiedy błędne podnosi, w ciągu trzech miesięcy po urodzeniu dziecka.
 

Jak napisać pozew o alimenty na czas ciąży?


Pozew o alimenty na czas ciąży powinien spełniać wymogi pisma procesowego. Ważne jest, aby jako stronę powodową wskazać matkę dziecka, a nie dziecko, jak ma to miejsce w pozwie o alimenty na dziecko.
 

Wzór pozwu o alimenty na czas ciąży


Wzór pozwu o alimenty na czas ciąży w przygotowaniu.
 

Alimenty na czas ciąży a ustalenie ojcostwa


Powyższe roszczenia dotyczą sytuacji, gdy ojciec dziecka uznał je (bądź ojcostwo zostało ustalone w wyniku postępowania sądowego). 
 

Co z alimentami w ciąży w sytuacji, gdy ojcostwo nie zostało ustalone?


Matka dziecka nie jest bez szans. Jeżeli ojcostwo mężczyzny, nie będącego mężem matki, zostało uwiarygodnione (nie musi być ani ustalone, ani udowodnione; wystarczy uwiarygodnienie), matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Przyjmuje się, że termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd. 

Opracowanie: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014

keyword: Alimenty, Prawo rodzinne, Alimenty na czas ciąży, Alimenty na matkę 

Zapraszamy do komentowania wpisu lub zadawania pytań. Istnieje również możliwość wymiany poglądów bądź własnych doświadczeń odnośnie do w/w tematyki. Administrator serwisu nie odpowiada za treść wpisów od innych osób niż on sam. 

12-07-2018 17:01:45 Dawid 
Witam, Jeśli rozstałem się z dziewczyna, z którą mam dziecko. Ma Ona prawo domagać sie alimentów dla siebie? nie jesteśmy małżeństwem, przed zajściem w ciąże i po urodzeniu utrzymywałem "rodzine" po czym rozstalismy się. Dziękuje za odpowiedź

27-07-2018 15:31:32 Adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty - Radom 
Są sytuacje, że w pewnym ograniczonym zakresie tak, ale ogranicza się to do krótkiego terminu. Proszę o kontakt, wyjaśnię szczegóły.

adwokat Radom alimenty kancelaria adwokaci Radom

Kancelaria Prawa Rodzinnego

O NAS | PORADY ON-LINE | FAQ | CENNIK | FILIE | KONTAKT
Copyright 2018 Paweł Stolarek
Kancelaria Prawa Rodzinnegow Google+