tel. 516 348 436
tel. 534 784 784
adres / mapa dojazdu

Adwokat Radom Rozwód

KOLEJNY POZEW O ROZWÓD
ROZWÓD PO RAZ DRUGI
Czy można po raz kolejny złożyć pozew o rozwód?

 
Wyrok uwzględniający powództwo o rozwód korzysta z powagi rzeczy osądzonej, co wyłącza ponowne rozpoznanie sprawy o to samo roszczenie. Inaczej sprawa wygląda z wyrokiem oddalającym powództwo o rozwód. W zasadzie występują cztery sytuacje, kiedy istnieje ryzyko oddalenia powództwa o rozwód. Po pierwsze - kiedy rozkład pożycia nie jest ani zupełny, ani tym bardziej trwały, bądź jest zupełny ale jeszcze nie jest trwały. Po drugie - jeżeli orzeczeniu rozwodu sprzeciwia się dobro wspólnego małoletniego dziecka stron. Po trzecie - jeżeli z żądaniem rozwiązania małżeństwa przez rozwód występuje małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, a małżonek "niewinny" (nie ponoszący winy za rozkład pożycia małżeńskiego) sprzeciwia się rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Po czwarte - jeżeli orzeczenie rozwodu jest z innych przyczyn sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Żądając po raz kolejny rozwiązania małżeństwa przez rozwód ważne jest wykazanie, iż do daty ostatniego orzekania w sprawie o rozwód stan faktyczny uległ zmianie. Owa zmiana może polegać przykładowo na utrwaleniu się zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli podstawą oddalenia powództwa o rozwód była sprzeczność żądania rozwodu z dobrem małoletniego dziecka stron, wystarczającą podstawą do ponownego zainicjowania sporu o rozwód jest uzyskanie przez wspólne dziecko stron pełnoletności. W sytuacji, gdy podstawą oddalenia powództwa o rozwód było skierowanie żądania rozwiązania małżeństwa przez rozwód przez małżonka wyłącznie winnego, wystarczającą podstawą do złożenia kolejnego pozwu o rozwód będzie wykazanie, iż (z innych względów niż w poprzednim procesie) odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka "niewinnego" jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli wyłączną podstawą oddalenie powództwa o rozwód była odmowa zgody na rozwód małżonka nie ponoszącego winy za rozkład pożycia małżeńskiego, to sąd uwzględni kolejne powództwo o rozwód, jeżeli z pozwem o rozwód wystąpił małżonek "niewinny"; zgodna, bądź jej brak, małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie będzie miała większego znaczenia. 

Opracowanie: Kancelaria Prawa Rodzinnego Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014

keyword: Pozew, Rozwód, Prawo rodzinne, Pozew o rozwód, Wina w rozwodzie, Wniosek o rozwód

Zapraszamy do komentowania artykułu lub zadawania pytań na zasadzie forum

25-06-2014 15:10:02 Radom k.
Ciekawy artykuł. Dobrze wiedzieć, że po oddalonym wniosku o rozwód nie wszystko stracone. Mam jeszcze pytanie. A ile trzeba czeka, żeby złożyć kolejny wniosek o rozwód. czy powinno się czekać miesiące czy raczej lata?

27-06-2014 19:13:00 Adwokat 
Tu nie chodzi o czas. W sytuacji wystąpienia z kolejnym powództwem o rozwód ważne jest, aby zmienił się stan faktyczny.adwokat Radom rozwód kancelaria adwokaci Radom

Kancelaria Prawa Rodzinnego

O NAS | PORADY ON-LINE | FAQ | CENNIK | FILIE | KONTAKT
Copyright 2018 Paweł Stolarek
Kancelaria Prawa Rodzinnegow Google+