tel. 516 348 436
tel. 534 784 784
adres / mapa dojazdu

WZÓR WNIOSKU O OGRANICZENIE WŁADZY RODZIELSKIEJ 

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej - jakie elementy ?

 

Wniosek (niekiedy błędnie nazywany pozwem) o ograniczenie władzy rodzicielskiej, powinien zawierać elementy pisma procesowego. Tak jak każde pismo procesowe, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinien zawierać dane sądu, do którego jest kierowany, imiona i nazwiska uczestników postępowania, ich dane adresowe, numer PESEL wnioskodawcy, oznaczenie rodzaju pisma, określenie żądania, wnioski mające na celu przygotowanie rozprawy, powołanie twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie, podpis wnioskodawcy, wymienienie załączników. 
 

Czy wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej podlega opłacie sądowej?


Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej podlega co do zasady opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Można ją uiścić naklejając na odpis pisma znaki opłaty sądowej, załączając potwierdzenie przelewu do pisma, bądź załączając dowód uiszczenia opłaty sądowej w kasie właściwego sądu. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej niekiedy podlega opłacie w wysokości 100 zł. - dotyczy to sytuacji, kiedy domagamy się zmiany wyroku orzekającego rozwód lub separację w zakresie, w jakim dotyczy rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej.
Przykład
W wyroku orzekającym rozwiązanie małżeństwa przez rozwód władza rodzicielska nad dzieckiem została powierzona obojgu rodzicom. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego nastąpiły okoliczności, które wskazują na konieczność ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. W takiej sytuacji rodzic wnoszący o ograniczenie drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej zobowiązany jest do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł., a nie 40 zł.    
 

Do którego sądu należy wnieść wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?


W sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej, właściwy wyłącznie (nie możemy tej właściwości zmienić) jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć (czyli miejsce zamieszkania dziecka), a w braku miejsca zamieszkania - właściwy jest sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli nie możemy określić miejsca pobytu osoby, której postępwanie ma dotyczyć, właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Należy jednak pamiętać, że w sytuacjach nagłych sąd opiekuńczy może wydać z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego właściwości; w takim wypadku sąd "niewłaściwy" musi zawiadomić sąd opiekuńczy miejscowo właściwy. 
 

Już wkrótce Wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Opracowanie: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2013

keyword: Władza rodzicielska
adwokat Radom władza rodzicielska kancelaria adwokaci Radom

Kancelaria Prawa Rodzinnego

O NAS | PORADY ON-LINE | FAQ | CENNIK | FILIE | KONTAKT
Copyright 2018 Paweł Stolarek
Kancelaria Prawa Rodzinnegow Google+