tel. 516 348 436
tel. 534 784 784
adres / mapa dojazdu

OBOWIĄZKI DZIECKA WZGLĘDEM RODZICÓW

Jakie są obowiązki dziecka względem rodziców?


Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. Obowiązek szacunku oznacza powinność respektowania szeroko pojętej integralności człowieka. Szacunek powinien cechować wszystkie wzajemne odniesienia rodziców i dziecka; stanowi on również wskazówkę przy realizacji obowiązku wzajemnego wspierania. Obowiązek wzajemnego wspierania rodziców i dzieci przede wszystkim obejmuje obowiązek wzajemnej pomocy, która może przybierać postać osobistą lub majątkową. Powinność szacunku i wzajemnego wspierania między rodzicami a dziećmi obowiązuje niezależnie od tego czy rodzice pozostają w związku małżeńskim i czy dziecko jest pełnoletnie. W razie niedopełniania wskazenej powinności w rażący i uporczywy sposób, jego adresaci mogą spotkać się z konsekwencjami prawnymi.
Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie. Jeżeli dziecko zamieszkuje tylko z jednym rodzicem, wówczas obowiązek dzielenia się dochodami z własnej pracy lub też obowiązek pomocy we wspólnym gospodarstwie domowym ciąży na dziecku tylko wobec tego rodzica. Świadczenie pracy we wspólnym gospodarstwie domowym powinno następować ze strony dziecka bezinteresownie. Dziecko nie powinno żądać wynagrodzenia za świadczone usługi (zob. H. Dolecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX).
 
Opracowanie: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014

adwokat Radom władza rodzicielska kancelaria adwokaci Radom

Kancelaria Prawa Rodzinnego

O NAS | PORADY ON-LINE | FAQ | CENNIK | FILIE | KONTAKT
Copyright 2018 Paweł Stolarek
Kancelaria Prawa Rodzinnegow Google+